Minggu , Oktober 1 2023
JalanDakwah.info

Isteri Soleha Sebaik-baik Perhiasan Dunia

Pelajaran Ayat Al-Qur’an Hari Ini : Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(QS.An-nisa’:34).

Note : Assalamu’alaikum Wr.Wb. Saudaraku seiman, Dipagi hari yang cerah ini semoga Allah Subhana wa ta’ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap tatanan kehidupan rumah tangga yang ideal yaitu rumah tangga yang dibangun diatas dasar iman dan islam yaitu rumah tangga sakinah (damai), mawadah (penuh cinta) dan rahmah (penuh kasih dan sayang). Bukti perhatian itu tampak dari ayat – ayat Al-Qur’an dan hadist – hadits dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang memerintahkannya. Didalam rumah tangga terdapat suami dan isteri, keduanya memiliki masing – masing hak dan tanggung jawab. Keberadaan isteri yang sholeha menjadi cermin dan pertanda rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Isteri soleha adalah dambaan setiap suami sebab isteri soleha adalah sebaik – baik perhiasan dunia. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik – baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si isteri ini akan menjaga dirinya”.(HR. Abu Dawud no. 1417).

Ciri-ciri isteri sholeha :

  1. Mentaati suami dalam rangka mentaati Allah Subhana wa ta’ala.
  2. Melayani suami/berkhidmat kepada suami seperti menyiapkan makan minumnya, tempat tidur, pakaian dan yang semacamnya.
  3. Menjaga rahasia – rahasia suami.
  4. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya.
  5. Menjaga kehormatan diri dan harta ketika suami tidak ada dirumah.
  6. Mensyukuri pemberian suami dan tidak banyak tuntutan.

Fitnah akhir zaman begitu dahsyatnya menggoda keutuhan rumah tangga kaum muslimin. Apa yang dirasakah dalam berumah tangga bila setiap waktu dihiasi dengan konflik tak bertepi, merasa paling benar, egois, cekcok dan saling menyalahkan satu sama lainnya. Bukanlah kemewahan dan kemegahgn hidup semata yang didambakan tapi ketenangan dan kedamaian hidup yang paling diharapkan. Isteri yang sholeha adalah dambaan bagi setiap suami yang sholeh, kedua-duanya dapat diraih ketika suami mampu mensholehkan dirinya dan begitu juga dengan sang isteri yang mampu mensholehakan dirinya. Semoga Allah Subhana wa ta’ala senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga kaum muslimin sehigga menjadi keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Aamiin ya rabb..
Wallahu a’lam
By : Tommy Abdillah

Tentang Tommy Abdillah

Founder Majelis Ilmu Ulin Nuha, Founder Rumah Tahfidz Al-Quran Ulin Nuha Medan, Praktisi Ruqyah Syar'iyyah As-syifa' Medan, Admin Taushiyah Group Whatsapp, Penulis buku Taushiyah Group BBM, Taushiyah Senja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *